Vallis Alpes valamint a Plato, Aristoteles, Eudoxus és Burg krát